Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Formule verkoop woningen slaat aan

Om inkomsten te genereren voor de ontwikkeling van nieuwe projecten verkoopt de woningstichting woningen uit haar woningbestand. De doelstelling is om de komende jaren ruim 20 woningen per jaar te verkopen, in totaal 110 over vijf jaar. Van het totale woningbestand zijn er ongeveer 800 die in aanmerking komen voor verkoop.

Totaal zijn in 2011 nu al 24 woningen verkocht,terwijl de doelstelling was om dit jaar 23 woningen te verkopen. Bovendien zijn nog maar 400 van de 800 woningen te koop aangeboden. De bewoners van de overige 400 woningen worden de komende tijd benaderd. Eind januari zal voor alle 800 woningen een aanbod zijn gedaan.

De procedure die doorlopen wordt is als volgt: als een huurder vertrekt en de woning is één van de 800 voor verkoop aangewezen woningen, dan mag de woning de verkoop in. Voordat het zover is, worden de andere bewoners van de huizen uit dat blok in de gelegenheid gesteld om de door hun zelf bewoonde woning te kopen. Elke twee weken wordt een informatiebijeenkomst gehouden voor steeds een deel van de bewoners, waar ze meer te weten komen over alle aspecten die bij het aankopen van een huis aan de orde zijn. Naast medewerkers van de woningstichting zijn daarbij een makelaar aanwezig, een financieel specialist en een notaris. Aan het eind van de avond krijgen de bezoekers een aanbiedingsbrief mee.

Wie niet aanwezig is, krijgt deze aanbiedingsbrief de volgende dag bezorgd. Vanaf dat moment kunnen de woningen echt de verkoop in. Het aanbod is een half jaar geldig. De huurders kunnen de door hen zelf bewoonde woning voor een marktconforme prijs kopen, waarbij ze 5% korting krijgen als ze binnen drie maanden tot aankoop besluiten (en dat ook laten vastleggen).

Goede prijs-kwaliteitverhouding Hoe krijgt de woningstichting het voor elkaar om in de huidige lastige woningmarkt voldoende huizen te verkopen? Hoofd van de afdeling Financiën Peter Spoelstra licht toe: “Het heeft er waarschijnlijk vooral mee te maken dat er in het segment waarin wij huizen te koop aanbieden zo weinig aanbod is. Het gaat namelijk om huizen met een verkoopprijs van tussen de € 90.000 en € 190.000. Bovendien is er sprake van een goede prijskwaliteitverhouding. Ook de gekozen aanpak, met de informatieavonden, wordt gewaardeerd. Daar wordt een duidelijk verhaal neergelegd, waarbij mensen op veel vragen antwoord krijgen.”

Wilt u meer weten over de procedure of wilt u weten of uw woning in aanmerking komt voor verkoop, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verhuur- en Bewonerszaken.

Ook kunt u op deze pagina woningen vinden die in aanmerking komen voor verkoop.

Gepubliceerd: dinsdag 11 oktober 2011