Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Even voorstellen: drie HBO-studentes

Sandra ten Wolde / Bedrijfskunde MER

Mijn naam is Sandra ten Wolde. Ik ben 22 jaar oud en ik woon in Steenwijk. Op dit moment zit ik in de afrondende fase van mijn studie Bedrijfskunde MER (Management, Economie & Recht) bij Windesheim in Zwolle. Tijdens deze afrondende fase ben ik bezig met een afstudeerscriptie voor Woningstichting Weststellingwerf. De woningstichting is een maatschappelijk relevante organisatie die zich inzet voor de samenleving, iets wat tijdens mijn afstudeerperiode duidelijk zichtbaar is geworden. In mijn afstudeerscriptie staat de doelgroep van Woningstichting Weststellingwerf dan ook centraal. Ik doe onderzoek naar de verwachte toekomstige doelgroep en naar welke woonwensen zij hebben.

Ik heb menig huurder/woningzoekende benaderd om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ik heb enorm veel vragenlijsten retour mogen ontvangen, waarvoor nogmaals mijn dank. In juni verwacht ik het onderzoek te kunnen afronden en met mijn diploma op zak de arbeidsmarkt op te gaan!

Amarins de Vries / HBO-Rechten

Mijn naam is Amarins de Vries, ik ben 23 jaar oud en woon in Leeuwarden. Bij Woningstichting Weststellingwerf heb ik vanaf half januari de mogelijkheid gekregen om mijn afstudeeronderzoek, in het kader van mijn opleiding HBO-Rechten aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, uit te voeren. Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek ziet toe op de te maken prestatieafspraken op grond van de herziene Woningwet (sinds 1 juli 2015). Woningstichting Weststellingwerf zal de prestatieafspraken voor het jaar 2017 sa- men met de gemeente Weststellingwerf, WoonFriesland en HDBF vastleggen in december van dit jaar. Het uitvoeren van mijn afstudeeronderzoek bij Woning- stichting Weststellingwerf heb ik als ontzettend leuk en leerzaam ervaren.

De sfeer bij de woningstichting is zeer gastvrij en ik ben dan ook erg blij dat ik deze kans heb gekregen. Mijn afstudeeronderzoek heb ik begin mei in kunnen leveren. Voor de zomer ben ik als het goed is in het bezit van mijn HBO diploma en inmiddels ben ik al gestart met een nieuwe uitdaging bij Aegon in Leeuwarden.

Inmiddels is bekend dat Amarins’ rapport over haar afstudeeropdracht met een 8,7 gewaardeerd is/red.

 Marie Louise Kutik / Business IT & Management

Mijn naam is Marie Louise, ik ben 21 jaar. Ik ben aan het afstuderen van de opleiding HBO-ICT met specialisatie Business IT & Management aan Windesheim te Zwolle. Ik ben 1 februari begonnen met mijn stage bij de woningstichting en ik zal rond midden juni klaar zijn. Mijn stage bestaat uit het onderzoek doen en advies leveren aan de woningstichting over het gebruik van open source software binnen de organisatie. Ik heb het onderzoek al afgerond en het advies geformuleerd, dus nu ben ik bezig met de laatste stap binnen mijn project: het schrijven van een implementatieplan. Met dit plan kan de woningstichting zelf in de toekomst verder gaan met dit project en mijn advies in werking zetten. Een van de belangrijkste onderdelen tijdens het uitvoeren van het onderzoek vond ik het door de bril van de gebruikers (de medewerkers) kijken. Tijdens vorige projecten heb ik meerdere malen ervaren dat men geen rekening houdt met de eindgebruikers van een bepaalde verandering, wat tot veel verwarring en dus problemen kan zorgen. Met de input van alle gebruikers hier binnen de woningstichting heb ik geprobeerd een zo passend mogelijk advies te formuleren. Ook zullen hun wensen die naar voren zijn gekomen in de enquête, meegenomen worden tijdens het opstellen van het implementatieplan.

Gepubliceerd: zaterdag 25 juni 2016