Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Condens op de buitenzijde van uw beglazing

Met enige regelmaat worden we door huurders gebeld die condens waarnemen op de buitenzijde van (nieuw geplaatste) isolerende beglazingen. Ze denken dan dat er iets mis is. In de meeste gevallen is dat niet zo.De condens ontstaat op dubbel glas, maar vooral ook op HR++-glas wanneer er sprake is van een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Bij een hoge relatieve luchtvochtigheid zit er veel waterdamp in de lucht. Deze situatie (lage temperatuur, hoge luchtvochtigheid) doet zich voor tijdens (heel) vroege ochtenduren in voor- en najaar, gemiddeld zo’n 100 uur per jaar. De condens verdwijnt in de loop van de ochtend weer, zodra de temperatuur oploopt. Condensvorming is in die gevallen dus geen fout in het product, maar een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van het glas. Het beslaan van uw ramen aan de buitenzijde is op zulke momenten niet te voorkomen. Eventueel droogwrijven van de ruit heeft geen zin, want de condens zal terugkomen.

Overigens hoeft het niet zo te zijn dat al uw ramen aan de buitenzijde beslaan. De stand van de wind, beschutting door struiken en andere zaken kunnen zoveel invloed hebben, dat een gedeelte van de ramen juist niet of juist wel beslaat. Het kan dus gebeuren dat u aan één zijde van het huis wel condens heeft en aan de andere zijde niet. Die ruiten isoleren echter even goed. Ruiten, die onder overstekken zitten, of waar de wind veel langs blaast, enzovoort, hebben vaak géén last van condensvorming. 

Gepubliceerd: woensdag 10 december 2014