Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Bouw woningen op voormalige locatie Haulerweg gestart

Na de asbestsanering, die in december 2015 begon, kon in januari 2016 gestart worden met de sloop van de 14 woningen aan de Haulerweg 53 tot en met 79. Daarvoor werd door Van der Wal Sloopwerken uit Joure groot en gespecialiseerd materieel in- gezet. Na het slopen van de woningen en het afvoeren van het meeste sloopafval werd de grond met een speciale machine vrijgemaakt van achtergebleven puin en andere zaken die niet in schone grond thuis horen. Op 15 februari startte Bouwbedrijf Bakker uit Oldelamer op de vrijgekomen plek met de bouw van 10 nieuwe woningen. Inmiddels zijn de funderingen gestort en de begane grond- vloeren gelegd. Ook in de hoogte beginnen de woningen vorm te krijgen. De bouw zal ongeveer een half jaar duren: de oplevering aan de woningstichting is kort na de bouwvakantie gepland. Dat betekent dat de huurders in september 2016 hun sleutel kunnen krijgen. Met de toedeling van woningen wordt binnenkort een begin gemaakt. Dat lijkt vrij vroeg, maar dat is nodig om kandidaat-huurders een keuze te laten maken uit wand- en vloertegels, sanitair en keukens.

Gepubliceerd: dinsdag 29 maart 2016