Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Autoriteit woningcorporaties op bezoek

Inspecteurs van de ‘Autoriteit woningcorporaties’, het orgaan dat namens de minister toezicht houdt op het functioneren van woningcorporaties, bezochten onlangs Woningstichting Weststellingwerf. Jaarlijks willen zij elke corporatie in Nederland bezoeken en nu waren wij aan de beurt. Er was dus geen specifieke aanleiding. De inspecteurs spraken met een delegatie van de Raad van Commissarissen en, in een tweede gesprek, met een afvaardiging van het managementteam en de bestuurder.

Bij het uitoefenen van haar toezicht richt de autoriteit zich in belangrijke mate op de wijze waarop de besluitvorming bij een woningcorporatie tot stand komt. Dat noemt men de ‘governancestructuur’. Hoe worden besluiten genomen, wie zijn er bij betrokken en hoe zijn de verhoudingen tussen de verschillende geledingen?

 De autoriteit stelt zich op het standpunt dat de meeste misstanden die er in de sector zijn geweest, het gevolg waren van een niet goed werkende ‘governancestructuur’. De verhoudingen tussen de verschillende geledingen waren dan niet goed in balans. Kort door de bocht en populair uitgedrukt: het management was te slap, de bestuurder gedroeg zich als een potentaat, alsof ‘ie een zonnekoning was, en de Raad van Commissarissen lette niet op of keek de andere kant op. Op basis van de gesprekken achtten de inspecteurs de ‘governancestructuur’ binnen Woningstichting Weststellingwerf op orde. Men vond bovendien dat we goed bezig waren met risicobeheersing en met integriteitsvraagstukken. Met
het oordeel van de inspectie waren we natuurlijk erg content.

Gepubliceerd: dinsdag 10 oktober 2017