Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Koploper Huurdersoordeel en Bedrijfslasten

Eind 2017 zijn de resultaten van de verschillende corporaties in de Aedes-Benchmark bekend gemaakt. In de Aedes-Benchmark worden de prestaties van corporaties met elkaar vergeleken, geordend en van een ranking voorzien. Die ranking is dit jaar voor onze corporatie in overeenstemming met onze doelstelling: we wilden tot de koplopers horen als het gaat om de hoogte van de ‘Bedrijfslasten’ (zo laag mogelijk) en het ‘Huurdersoordeel’ (zo hoog mogelijk). In beide meetvelden scoorden wij inderdaad een koploperspositie.

Onze bedrijfslasten waren ook in voorgaande jaren zodanig dat we voor dat meetveld al de hoogste classificatie meekregen (A-corporatie). Voor wat betreft huurderswaardering was dat niet het geval. Daar scoorden we het eerste jaar net te laag om tot de middengroep te kunnen behoren en vorig jaar misten we op een honderdste punt de A-corporatie-status. Nu is het dus wel raak. Overigens zijn er met ingang van dit jaar geen twee, maar vijf meetvelden waarin prestaties geclassifi ceerd worden. De nieuwe meetvelden zijn:

  • Onderhoud en verbetering,
  • Duurzaamheid,
  • Beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Op deze nieuwe velden waren we niet onverdeeld succesvol. Voor wat betreft ‘Onderhoud en verbetering’ kwamen we uit in de middengroep, voor wat betreft de ‘Duurzaamheid’ in de groep van C-corporaties. Daarbij moet te worden aangetekend dat de CO2-uitstoot daarin in negatieve zin doorslaggevend was en ondermeer gekoppeld is aan het woningoppervlak: dus hoe meer woningoppervlak, hoe hoger de veronderstelde CO2 –uitstoot. De energieprestatie-index van onze woningen is beter dan het landelijk gemiddelde.

Gepubliceerd: maandag 8 januari 2018