Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Feestje: we bestaan 100 jaar!

Op 3 januari was de feestelijke start van het jubileumjaar met een ontbijt voor de medewerkers, oud-medewerkers en commissarissen. Speciale gasten waren De heer De Jong, die al bijna zestig jaar dezelfde woning huurt van de woningstichting, en Andries de Vos, die al meer dan veertig jaar in dienst is. Beiden kregen - onder andere - een exemplaar van het net verschenen jubileumboek overhandigd. Tijdens het onbijt werd het nieuwe logo van Woningstichting Weststellingwerf gepresenteerd.

Afgezien van een later dit jaar volgend minisymposium voor partijen waarmee de woningstichting samenwerkt, krijgt deze mijlpaal aandacht via een presentje voor al onze huurders en een feestje voor de medewerkers van de corporatie. Bovendien is er een “gedenk”-boek uitgegeven, waarin de historie en de activiteiten van woningstichting Weststellingwerf staan opgetekend. Het boekwerk, geschreven door Peter Karstkarel, bekend van zijn kritische beoordelingen van opvallende en/of mislukte bouwwerken in het Friese, geeft echter ook een beeld van de ontwikkeling van (dorpen in) de gemeente Weststellingwerf.

We grijpen het 100-jarig bestaan ook aan om uiting te geven aan het feit dat we met nieuw elan de toekomst in gaan. Om te laten zien dat we een wat mindere periode, ingetreden na het vertrek van Rikus de Vries, achter ons hebben gelaten en, met het vertrouwen in ons zelf en van de partijen om ons heen, weer volop aan onze opgave kunnen werken. Die uiting bestaat uit het wijzigen van ons motto, ons logo en onze huisstijl. Daarmee ziet u ons drukwerk (brieven, Wooninfo, jaarverslag, enz.) veranderen, maar het gaat verder dan dat. Ook de presentatie in advertenties, op reclameborden en niet in de laatste plaats op onze website, zal wezenlijk anders zijn.

Voor u is belangrijk dat wij onze dienstverlening kwalitatief goed voortzetten en dat wij u een goed huis verhuren. Dat blijven we doen en we zullen ook ons best doen om daarin steeds verbeteringen aan te brengen. Ons nieuwe motto “Perspectief in wonen” is wat dat betreft ook een voortdurende stimulans: het kan altijd beter. Daar gaan we voor!

Gepubliceerd: maandag 2 januari 2012