Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met rond de 2800 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel  

Er zijn geen actuele nieuwsberichten.
Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan.

Vacature lid Raad van Commisarissen

Vanwege het verstrijken van de maximale zittingsduur van één van de door haar voorgedragen leden, zoekt De Bewonersraad samen met Woningstichting Weststellingwerf voor het intern toezichthoudend orgaan van deze corporatie kandidaten... Lees verder