Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met rond de 2800 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Privacyverklaring Woningstichting Weststellingwerf

In het kader van de regelgeving omtrent de AVG, vindt u hier onze privacyverklaring.


lees verder

Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf verhuurt en onderhoudt ruim 2800 woningen, verdeeld over 15 dorpen, allemaal in de gemeente Weststellingwerf. De grootste delen van ons woningbezit staan in Wolvega (rond de 2.000 woningen), de hoofdplaats van de gemeente, en in Noordwolde (een kleine 600 woningen), dat in grootte het tweede dorp van de gemeente is. Het woningbezit is zeer gevarieerd en omvat betaalbare woningen voor gezinnen, starters, alleenstaanden, ouderen en jongeren. Ook in de koopsector zijn wij actief.