Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is i.v.m. het coronavirus gesloten tot 6 april 2020. 


lees verder

Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf verhuurt en onderhoudt ongeveer 2700 woningen, verdeeld over 15 dorpen, allemaal in de gemeente Weststellingwerf. Het grootste deel van ons woningbezit staat in Wolvega (rond de 1950 woningen) en in Noordwolde (ruim 550 woningen). We bieden betaalbare woningen voor gezinnen, starters, alleenstaanden, ouderen en jongeren. Ook in de koopsector zijn wij actief.