Uitkomsten onderzoek tevredenheid contact

Onze huurders zijn over het algemeen tevreden over wat we doen. Dat blijkt uit eerder onderzoek. Daar zijn we blij mee. Maar bent u ook tevreden over uw contacten met ons via telefoon, brief en e-mail? Zijn onze brieven bijvoorbeeld duidelijk? Denken we goed met u mee aan de telefoon? Wat vindt u van de toon van onze brieven en e-mails?

In september 2021 vroegen we onze huurders hoe ze het contact met ons ervaren. 293 huurders hebben deze vragenlijst ingevuld. Niet alle huurders hebben alleen een e-mailadres. Daarom hebben we ook nog 120 huurders gebeld met dezelfde vragen.

In totaal hebben er 413 huurders meegedaan met dit onderzoek. Was u daar ook bij? Hartelijk bedankt daarvoor, daar zijn we blij mee!

Hier vindt u het rapport van de uitkomsten van dit onderzoek.

Inkomenstoets

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets