Prestatieafspraken 2021

Ook voor 2021 hebben we prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Weststellingwerf en huurdersvereniging De Bewonersraad. Hierin hebben we afspraken gemaakt over de betaalbaarheid, de kwaliteit en de beschikbaarheid van woningen. En ook over energiebesparing, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Hiermee geven wij aan welke bijdrage wij als woningcorporatie leveren aan de woonvisie van een gemeente.

Klik hier voor de prestatieafspraken 2021

Evaluatie
Ieder jaar bespreken we in hoeverre wij, de gemeente en de huurdersvereniging de afspraken zijn nagekomen. En maken we samen weer nieuwe prestatieafspraken voor het volgende jaar.

Wat zijn prestatieafspraken?
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die ze gaan leveren met gemeente en huurdersorganisatie. We noemen dit prestatieafspraken. Hierin beschrijven de drie partijen wat ze het komende jaar gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwbouw, woningverbetering en energiebesparing. Maar ook aan maatregelen voor een goede leefbaarheid. En aan zorg voor doelgroepen zoals ouderen en mensen met psychische problemen.

Inkomenstoets 2021

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets 2021 (PDF).