Mogelijk recht op huurverlaging

In 2021 is de ‘Wet eenmalige huurverlaging huishoudens met een laag inkomen’ van toepassing. Heeft u een laag inkomen en een hoge huur? Dan heeft u in 2021 mogelijk recht op huurverlaging.

Wanneer heb ik recht op huurverlaging?
Kijk hier om te zien of u voldoet aan de voorwaarden voor huurverlaging.

Voor uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van het huishouden dus wel mee.

Recht op huuraanpassing? U ontvangt van ons uiterlijk 1 april 2021 een voorstel

Op basis van de wet checken wij dit jaar eenmalig bij de belastingdienst welke huurders van ‘dure’ woningen (dat wil zeggen: met een ‘kale’ huur van meer dan € 633,25) recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Daarbij wordt naar uw inkomen in 2019 gekeken. U ontvangt bericht van de belastingdienst als ze hiervoor informatie aan ons hebben verstrekt. Als u recht heeft op huurverlaging, hoort u dit uiterlijk 1 april 2021 van ons.

Een eventuele huurverlaging gaat in nadat minimaal een maand en maximaal bijna twee maand verstreken is na de datum van dagtekening van de brief waarin de huurverlaging wordt aangekondigd Voorbeeld: al de dagtekening van uw brief 2 maart is, is de ingangsdatum van de lagere huur 1 mei.

Is uw inkomen na 2019 gedaald? Doe dan zelf een verzoek om huuraanpassing

Is uw inkomen na 2019 gedaald? U kunt ons dan vragen om uw huurbedrag toch te verlagen. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging.

Aanvragen doet u zo:

Vraag ons via de e-mail huuradministratie@wstweststellingwerf.nl om huurverlaging. Dit kan tot uiterlijk 30 december 2021.

Bij deze e-mail levert u volgende gegevens aan:

  • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden waarin staat: totaal aantal personen, aantal inwonende kinderen en leeftijden van die kinderen
  • Een bewijs van het inkomen over de afgelopen 6 maanden, uitgezonderd inwonende kinderen tot 27 jaar. Bewijs kan zijn: recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of en verklaring van de boekhouder als u ZZP’er bent.

Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan gaat de huurverlaging op zijn laatst 2 maanden na de goedkeuring in. U krijgt geen huur terug over de periode daarvoor.

De verlaagde huur is geen ‘bevroren’ huur. Dat betekent dat er in opvolgende jaren weer een huurverhoging kan worden geheven.

Aanmelden nieuwe woning Pitrietstraat en Nieuwstraat (Noordwolde)

Wilt u in aanmerking komen voor een van deze prachtige woningen? Meld dit dan uiterlijk 15 februari 2023 bij ons.

Inkomenstoets

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets