Kabinet bevriest huren vanwege coronacrisis – Bericht voor onze huurders

Beste huurder,

Het kabinet heeft op 17 februari 2021 besloten dat sociale huurwoningen per 1 juli dit jaar geen huurverhoging mogen krijgen.

In dit besluit is er geen rekening mee gehouden dat sommige corporaties op een ander moment de huren verhogen. Dus voor of na 1 juli. Dat mag namelijk, als het maar niet vaker dan één keer in een jaar gebeurt.

Zo verhogen wíj onze huren niet per 1 juli, maar per 1 januari. Ook dit jaar hebben wij de huren per 1 januari verhoogd. Dat doen we al sinds 2018. Om dat te mogen doen, hebben we in 2017 de huren niet verhoogd. Dit jaar hebben we dat kunnen doen op basis van overheidsbeleid dat geldig is tot 1 juli 2021.

Verrassend besluit
Het besluit van het kabinet is dus verrassend. Natuurlijk gaan wij, ook al kan men ons dit niet verplichten, in de geest van het kabinetsbesluit handelen.

Compensatie
Omdat uw huur per 1 januari al wel is verhoogd, gaan wij kijken hoe we u hiervoor kunnen compenseren. We willen immers een gematigd huurprijsbeleid voeren en uw huurdersorganisatie ondersteunt dat. We moeten alleen wel uitzoeken hoe dat dan precies moet en mag. We zorgen er in ieder geval voor dat u financieel niet zwaarder wordt belast dan huurders van andere corporaties.

Tegelijkertijd vragen we ons af, of wel handig is om de huren per 1 januari te blijven verhogen. Misschien kan het, gelet op wat er nu gebeurt, voortaan beter per 1 juli. Deze vraag nemen wij ook mee in ons onderzoek.

 Meer informatie in de week van 8 maart
U hoort in de week van 8 maart 2021 van ons meer over de mogelijkheden van compensatie en over de datum van huurverhogingen vanaf 2022.

 

 

Betaalbare woningen
Bij de huurverhoging houden we er altijd rekening mee dat onze huurders betaalbaar moeten kunnen wonen. Onze gemiddelde huurprijs behoort tot de laagste in Friesland. En dat willen we ook graag zo houden. Wij voeren daarom steeds een gematigd huurprijs-stijgingsbeleid. Dat betekent dat we de huurprijs van onze woningen gemiddeld met niet meer dan het inflatiepercentage verhogen. Liever zitten we daar onder.

Open huis 8 oktober 2022

Op 8 oktober van 10.00 - 15.00 uur houden we ‘open huis’ voor onze huurders. We laten hier graag zien wat ons werk is en hoe we dat doen. U hoort bijvoorbeeld over sloop- en nieuwbouwprojecten waar we mee bezig zijn. En er is een informatiemarkt. Daarnaast zijn er allerlei leuke activiteiten. Natuurlijk is er ook muziek en een hapje en een drankje voor iedereen. Kortom: er is van alles te zien en te doen, voor jong en oud!

Inkomenstoets

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets