Huurders tevreden over onze dienstverlening

De huurders van Woningstichting Weststellingwerf zijn tevreden over de dienstverlening van de corporatie. Dat blijkt uit het onderzoek dat brancheorganisatie Aedes met haar jaarlijkse benchmark heeft uitgevoerd. Aan dit onderzoek deden bijna 300 corporaties mee. Het geeft een beeld van de prestaties van elke corporatie en van de gehele sector. Afhankelijk van hun prestaties worden woningcorporaties in de benchmark gerangschikt als A-corporaties (de ‘koplopers’) of B- of C-corporaties (respectievelijk de ‘middenmoters’ en de ‘achterblijvers’).

Wat zeggen de huurders?
We zijn trots op de cijfers die de huurders ons geven. Nieuwe huurders geven de dienstverlening een dikke 8. Huurders die een reparatieverzoek hebben, waarderen ons ook met een mooie 7,8. Daarmee doen we het gemiddeld beter dan andere corporaties.

In het onderzoek is ook gevraagd naar de waardering van huurders voor hun woning. Landelijk geven huurders voor de kwaliteit van hun woning bijna een 7. Bij ons is dit een hele mooie 7,3. De levert een positie onder de ‘koplopers’ op (A-corporatie).

Hoe doet de corporatie het verder?
We scoren ook een A als het gaat om de Bedrijfslasten. Een prachtige score die aangeeft dat onze organisatiekosten laag liggen. Op het gebied van Beschikbaarheid & Betaalbaarheid hebben we ook al een A gekregen. Hierin zie je onze grote inzet voor zoveel mogelijk betaalbare huizen terug. Als het gaat om duurzaamheid scoren we, ondanks het feit dat onze woningen eind 2019 al een gemiddeld energielabel B hadden (waarmee we voorliggen op de gemiddelde corporatie in Nederland), toch een positie onder de middenmoters. Dat komt omdat in dit meetveld de berekening van de CO2-uitstoot in woningen gekoppeld wordt aan het woningoppervlak en dat is bij ons gemiddeld groot.

Reactie Woningstichting Weststellingwerf
‘We doen vooral met de benchmark mee om er als organisatie van te leren, maar we zijn toch ook wel trots op onze resultaten. Wij zijn vooral heel tevreden met het oordeel van onze huurders’, aldus Sake Lageveen, directeurbestuurder. ‘Dat is voor ons een van de belangrijkste onderdelen. We willen dat de kwaliteit van onze woningen en van onze dienstverlening goed aansluit bij de behoeftes van onze (kandidaat)huurders. Natuurlijk leunen we nu niet achterover. Er is nog genoeg te doen en te verbeteren. Wij bedanken alle huurders die mee hebben gedaan met het onderzoek. En ook onze medewerkers die dit elke dag weer waar maken.’

Klik hier voor een visueel overzicht van de resultaten van de Aedes benchmark 2020 voor de woningstichting.