Geen huurverhoging tot 1 juli 2023

De meeste corporaties verhogen de huren ieder jaar per 1 juli. Wij doen dit anders: Sinds 2018 verhogen wij de huren steeds per 1 januari. Om dat te mogen doen, is de huur van uw woning in 2017 niet verhoogd. We vinden dat een huurverhogingsdatum per 1 januari gunstig is voor huurders. Vooral voor huishoudens die huurtoeslag ontvangen.

Ook dit jaar hebben wij de huren per 1 januari verhoogd. Met 1%. Dat kon op basis van overheidsbeleid dat geldt tot en met 30 juni 2021. Op basis van ditzelfde beleid hebben de meeste andere corporaties de huren al per 1 juli 2020 verhoogd. Wij deden het alleen een half jaar later.… en met een lager percentage.

In de media heeft u nu kunnen lezen dat de huur van sociale huurwoningen in 2021 niet verhoogd mag worden. Dat klopt niet helemaal. Het kabinet heeft namelijk besloten dat huurwoningen vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 geen huurverhoging mogen krijgen.

Andere corporaties kunnen nu de huren voor het eerst weer verhogen per 1 juli 2022. Als wij zouden vasthouden aan het verhogen van de huren per 1 januari, dan mogen wij dat weer doen per 1 januari 2023.
We moeten alleen vaststellen dat de overheid niet is ingesteld op corporaties die de huren per 1 januari verhogen. Daar hebben we last van. We keren dus terug naar 1 juli als datum voor de huurverhoging. Goed nieuws voor u: wij verhogen de huur van uw woning pas weer per 1 juli 2023. Dat is twee-en-een-half jaar na de huurverhoging van 1 januari 2021.

De bovenstaande werkwijze is ook voorgelegd aan huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland. Zij heeft begrip voor onze werkwijze.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met ons team Huuradministratie, tel. 0561-613815 (of per mail: info@wstweststellingwerf.nl).

Inkomenstoets

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets