Fries Onderzoek Woonlasten

RIGO doet onderzoek naar de woonlasten van huurders van sociale huurwoningen in Friesland. Alle Friese huurdersorganisaties en woningcorporaties doen hieraan mee. Ook Woningstichting Weststellingwerf. Het onderzoek geeft een beter beeld van de betaalbaarheid van wonen. Met de uitkomsten kijken we hoe voor u het wonen betaalbaar blijft.

Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder huurders. Misschien ontvangt u daarom een e-mail van ons. In die e-mail staat een uitnodiging om de enquête in te vullen. We hopen dat u ons hierbij wil helpen!

 

Aanmelden nieuwe woning Pitrietstraat en Nieuwstraat (Noordwolde)

Wilt u in aanmerking komen voor een van deze prachtige woningen? Meld dit dan uiterlijk 15 februari 2023 bij ons.

Inkomenstoets

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets