Ik heb een huis

U huurt een woning van Woningstichting Weststellingwerf. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij 'goed wonen' meer is dan het hebben van een goede woning).

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

WIJZIGING IN UW WOONSITUATIE? >>> Meld het schriftelijk! 

Is er een wijziging in uw woonsituatie? Denk er dan aan dat uw rechten en plichten hierdoor kunnen veranderen. Dat kan gevolgen hebben. We hebben voor u een aantal wijzigingen op een rijtje gezet en aangegeven wat u moet doen.

Samenwonen

Als u samenwoont (en niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft) kunt u en uw beoogde medehuurder samen het medehuurderschap schriftelijk aanvragen bij Woningstichting Weststellingwerf. Een medehuurder is naast u als hoofdhuurder, aansprakelijk voor de betaling van de huur, maar heeft ook recht op huurbescherming. Als u bijvoorbeeld overlijdt, zet de medehuurder de huurovereenkomst voort.

Eisen medehuurderschap

De medehuurder moet bij het verzoek al minimaal één jaar zijn hoofdverblijf hebben op hetzelfde woonadres én voert met u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding. Bovendien mag u niet van plan zijn om op korte termijn zelf te vertrekken met de bedoeling uw partner hoofdhuurder te laten worden. Woningstichting Weststellingwerf bekijkt ook of u voldoende financiële waarborg biedt om de huur te kunnen betalen.

Beëindiging samenwonen

Als u vanwege een relatiebreuk gaat verhuizen, moet u schriftelijk de huur opzeggen. Ook als uw partner in de woning blijft wonen. Daarmee voorkomt u dat u aansprakelijk bent voor de huurtermijnen die daarna verschijnen. Geef duidelijk aan als het de bedoeling is dat uw partner blijft wonen.

Huwelijk / Geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan wordt u samen met uw partner aansprakelijk voor de huur. Als uw partner dan bij u in de huurwoning komt wonen, wordt hij/zij automatisch medehuurder. Stel uw verhuurder op de hoogte als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, zodat er bij alle partijen duidelijkheid is.

Echtscheiding

Als u er bij echtscheiding onderling uitkomt wie de woning definitief zal bewonen, kan degene die vertrekt de huur opzeggen. De huur voor degene die blijft, kan dan doorlopen. Vermeld deze beslissing altijd duidelijk in de opzegbrief. Vermeldt u deze beslissing niet, dan blijft de vertrokken bewoner mede aansprakelijk voor alle plichten die voortvloeien uit het huurcontract. Dat betekent dus ook voor de betaling van de huur! Als u er niet zelf onderling uitkomt, kan de rechter bepalen wie in de woning mag blijven wonen. Een kopie van de rechterlijke uitspraak is voldoende om het huurcontract met al zijn rechten en plichten over te zetten op de door de rechter aangewezen persoon.

Overlijden

Wat gebeurt er als uw partner overlijdt? Als u medehuurder bent, loopt de huurovereenkomst door. Bent u geen medehuurder, maar was de woning wel uw hoofdverblijf én kunt u aantonen dat u minimaal één jaar een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voerde met de hoofdhuurder, dan kunt u nog maximaal zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder de woning blijven huren. Als er geen medehuurders zijn, eindigt de overeenkomst automatisch aan het einde van de tweede maand na het overlijden. Wel kunnen de eventuele erfgenamen de huur eerder opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. Ook deze opzegging moet schriftelijk gebeuren.