Ik heb een huis

U huurt een woning van Woningstichting Weststellingwerf. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij 'goed wonen' meer is dan het hebben van een goede woning).

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Soorten onderhoud

Woningstichting Weststellingwerf maakt een onderscheid tussen twee soorten onderhoud, het verhuurdersonderhoud en het huurdersonderhoud. Hieronder vindt u een beschrijving van beide soorten onderhoud.

Verhuurdersonderhoud
Dit is het onderhoud dat voor rekening van Woningstichting Weststellingwerf komt. Het is onder te verdelen in drie soorten:

Groot onderhoud/renovatie
Hierbij worden meerdere onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld keukenvervanging, doucherenovatie of het aanbrengen van een CV-installatie in één keer uitgevoerd. Dit gebeurt complexmatig, wat inhoudt dat meerdere woningen van hetzelfde type in één keer worden aangepakt.

Planmatig onderhoud
Het betreft hier geplande onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderen aan de buitenkant, dakwerkzaamheden, gevelwerkzaamheden en dergelijke. Ook deze werkzaamheden worden complexmatig uitgevoerd. De planning van deze werkzaamheden staat voor langere tijd vast en wordt éénmaal per jaar (december) gepubliceerd in het bewonersblad en op de website.

Niet Planmatig onderhoud
Niet planmatig onderhoud is onvoorzien onderhoudswerk. Het betreft hier bijvoorbeeld reparaties van een door de gebruiker of de corporatie geconstateerd gebrek.

Huurdersonderhoud
Een deel van het onderhoud van de woning komt voor rekening van de huurder. Dat is het zogenaamde huurdersonderhoud. In de Huurwet is vastgelegd welke onderdelen van het onderhoud voor uw rekening komen (www.vrom.nl). Een groot deel van het huurdersonderhoud wordt door Woningstichting Weststellingwerf echter als service uitgevoerd, zoals:

  • Riolering: ontstoppen van putten, gootstenen, wastafels, sifons, binnen- en buitenriolering, zuigen van beerputten.
  • Gasleidingen en/of kranen: het repareren en/of vervangen van door ons aangebrachte leidingen en kranen.
  • Dakgoten/schoorstenen: het schoonhouden van dakgoten, het leveren en plaatsen van kraaienkappen, het controleren en/of vegen van de schoorstenen en ventilatiekanalen.
  • Hang- en sluitwerk in de woning: het repareren en/of vervangen van deurgrendels, deurkrukken, raamkrukjes, uitzetijzers, deurschuiven, sloten, vrij/bezetsloten, snapsloten, huisbel.
  • Waterleiding en sanitair: het repareren en/of vervangen van closetzitting(en), closetsok(ken), closetrolhouder(s), flotteur/drijver e.d., doucheslang, sifons, spiegels, planchet, stop, zeepbakje(s),
  • kraanleertjes, alle soorten tap- en mengkranen.
  • Elektriciteit: het repareren en/of vervangen van schakelaars, stopcontacten, huisbellen, ventilatiesystemen en rookmelders (m.u.v. vervangen batterijen).