Ik heb een huis

U huurt een woning van Woningstichting Weststellingwerf. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij 'goed wonen' meer is dan het hebben van een goede woning).

Actueel  

Er zijn geen actuele nieuwsberichten.
Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan.

De klachtencommissie

Ongewild gaan er in de vele contacten tussen onze medewerkers en u wel eens zaken mis en ontstaan er geschillen. Heeft u klachten over de wijze waarop een verzoek van u is afgehandeld of de wijze waarop Woningstichting Weststellingwerf met u als huurder is omgegaan? Heeft u problemen (gehad) met onze medewerkers, onderhoud, huurprijs of –betaling of facturering?  Vul dan het betreffende klachtenformulier in of maak uw klacht schriftelijk, telefonisch of aan de balie kenbaar bij het hoofd van de betreffende afdeling van Woningstichting Weststellingwerf:

Vastgoed beheer en ontwikkeling: de heer A. Bakker
Klanten en service & Bedrijfsdiensten: de heer P. Spoelstra

Naar de klachtencommissie

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een brief sturen aan of een formulier invullen en verzenden naar de directeur van Woningstichting Weststellingwerf, of volg de klachtenprocedure:

 • Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht.
 • Binnen drie weken wordt u uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten, minimaal vijf dagen voor de bijeenkomst van de klachtencommissie waarin uw klacht wordt behandeld.
 • Heeft uw klacht betrekking op een personeelslid van Woningstichting Weststellingwerf, dan krijgt diegene de kans om zijn of haar visie op wat er gebeurd is kenbaar te maken.
 • Als voor de bijeenkomst van de klachtencommissie ook een derde is uitgenodigd, dan wordt u daar vooraf van op de hoogte gesteld.
 • U kunt zich laten bijstaan of u laten vertegenwoordigen, mits u dit uiterlijk twee dagen voor de bijeenkomst van de klachtencommissie kenbaar maakt.
 • Binnen uiterlijk drie maanden na ontvangst van de klacht brengt de klachtencommissie een gekwalificeerd advies uit aan het bestuur van Woningstichting Weststellingwerf, waarvan u een afschrift ontvangt.
 • Uiterlijk twee weken na het uitbrengen van het advies ontvangt u schriftelijk de beslissing over uw klacht.
 • U kunt uw klacht/geschil ook indienen bij de rechter.

Samenstelling commissie
De klachtencommissie bestaat uit drie leden:

 • Eén lid is benoemd door woonconsumentenvereniging De Bewonersraad Friesland
 • Eén lid is benoemd door de Ondernemingsraad van Woningstichting Weststellingwerf
 • Gezamenlijk hebben zij een derde lid benoemd.

Bezwaren tegen de huurverhoging
Wat u niet in kunt dienen bij de klachtencommissie zijn bezwaren tegen huurverhoging. Die worden door de Huurcommissie behandeld.