Ik heb een huis

U huurt een woning van Woningstichting Weststellingwerf. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij 'goed wonen' meer is dan het hebben van een goede woning).

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Buurtbeheer

Niet alleen de kwaliteit van een woning, maar ook de woonomgeving speelt een belangrijke rol als u een woning kiest. Woningstichting Weststellingwerf wil de kwaliteit van de leefomgeving in de wijken en dorpen zo goed mogelijk waarborgen. Daarom investeren wij op verschillende manieren in leefbaarheid.

Wij nemen deel in het Sociaal Team Weststellingwerf, voorheen het Boleroteam, dat zich bezig houdt met de sociale veiligheid in de gemeente. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Weststellingwerf, Regiopolitie Fryslân, Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, WoonFriesland, Woningstichting Weststellingwerf, GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg Friesland), Stichting MEE Friesland, Verslavingszorg Noord-Nederland en de Kredietbank Nederland.
Het team helpt mensen die problemen hebben op meerdere levensvelden. Bijvoorbeeld het gebied van  huurachterstand, psychische nood, verslavingsproblematiek, vervuiling, verwaarlozing en mogelijke overlast. Het gaat daarbij alleen om situaties waarin de gebruikelijke instanties niet in actie kunnen of mogen komen.

Het schoonhouden van de wijken is een verantwoordelijkheid van het schoonteam. Wij leveren daar ieder jaar een financiële bijdrage aan. Bovendien denken wij in verband met leefbaarheid goed na over welke wijken geherstructureerd moeten worden en in welke wijken eventueel huurwoningen worden verkocht. De verkoop van huurhuizen kan namelijk zorgen voor meer stabiliteit in de wijken, omdat bewoners van een koophuis gemiddeld langer in hun huis blijven wonen. Tenslotte levert ook inbraakpreventie een bijdrage aan een goede leefbaarheid. In alle nieuwbouwwoningen en bij Groot Onderhoud en Renovatie nemen wij inbraakwerende maatregelen.