Ik heb een huis

U huurt een woning van Woningstichting Weststellingwerf. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij 'goed wonen' meer is dan het hebben van een goede woning).

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Bemiddeling bij overlast

U bent huurder van de woningstichting en verwacht met plezier in uw huurhuis te kunnen wonen. Dan krijgt u te maken met overlast. Wat kunt u doen?

Soorten overlast
U kunt te maken krijgen met verschillende soorten overlast die invloed hebben op de leefbaarheid in uw omgeving.  Wat veel voorkomt is overlast door geluid zoals harde muziek, geluid van radio of TV of een blaffende hond. Andere vormen van overlast zijn bijvoorbeeld vervuiling jongeren die samenkomen op een plein of hangplek of bomen in de tuin van uw buren die zonlicht tegenhouden. Er is sprake van overlast als u regelmatig onvrede en hinder ondervindt of veroorzaakt in uw woonomgeving.

Duidelijk zijn helpt
De eerste stap die u moet zetten als u overlast ervaart is in gesprek gaan met de mensen die de overlast veroorzaken. Het kan best zijn dat zij niet eens beseffen dat u last van hen heeft.  Helpt praten niet, dan kunt u als huurder contact met ons opnemen. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Het is daarbij handig als u aangeeft wat u zelf heeft gedaan om de overlast te beperken. Uw klacht wordt dan door ons in behandeling genomen. Wij bekijken of de klacht alleen door ons kan worden opgelost, of beter in overleg met of door andere partijen, zoals de politie of de gemeente. Wij proberen daarna concrete afspraken te maken om de overlast op te lossen. Lukt dat niet, dan is het helaas soms nodig om juridische stappen te zetten om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan de overlast.